Департман за психологију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Јелена Опсеница Костић

ванредни професор

Александра Костић

редовни професор

Владимир Нешић

професор емеритус

Бојана Димитријевић

редовни професор

Весна Анђелковић

редовни професор

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Марина Хаџи Пешић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Снежана Видановић

редовни професор

Снежана Стојиљковић

редовни професор

Владимир Хедрих

редовни професор

Љубиша Златановић

редовни професор

Гордана Ђигић

доцент

Душан Тодоровић

доцент

Ивана Јанковић

доцент

Кристина Ранђеловић

доцент

Милица Митровић

доцент

Миодраг Миленовић

доцент

Мирослав Комленић

доцент

Небојша Милићевић

доцент

Милица Тошић Радев

доцент

Сарадници

Александра Богдановић

асистент

Дамјана Панић

асистент

Ивана Педовић

асистент

Марија Пејичић

асистент

Мила Досковић

асистент

Стефан Ђорић

асистент

Никола Ћировић

истраживач-приправник