Google Translate

Департман за психологију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Јелена Опсеница Костић

ванредни професор

Владимир Нешић

професор емеритус

Бојана Димитријевић

редовни професор

Владимир Хедрих

редовни професор

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Љубиша Златановић

редовни професор

Марина Хаџи Пешић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Гордана Ђигић

ванредни професор

Миодраг Миленовић

ванредни професор

Небојша Милићевић

ванредни професор

Душан Тодоровић

доцент

Ивана Јанковић

доцент

Кристина Ранђеловић

доцент

Милица Митровић

доцент

Милица Тошић Радев

доцент

Мирослав Комленић

доцент

Сарадници

Александра Богдановић

асистент

Ана Јованчевић

асистент

Дамјана Панић

асистент

Душан Влајић

асистент

Ивана Педовић

асистент

Марија Пејичић

асистент

Мила Досковић

асистент

Миљана Спасић Шнеле

асистент

Стефан Ђорић

асистент

Милош Стојадиновић

истраживач-приправник

Никола Ћировић

истраживач-приправник