Google Translate

Марија Тодосијевић

истраживач-приправник
Кабинет
307
Консултације
Уторак, 15.30 – 17.30
Предмети

Социјална перцепција

Невербална комуникација

Психологија интерперсоналног понашања

Социјална психологија

Методологија психолошких истраживања 2

Адреса електронске поште
Академски профили