Ивана Педовић

асистент
Кабинет
119
Консултације
Четвртак, 15:00 - 17:00
Предмети

Кроскултурна адаптација психолошких мерних инструмената

Мултиваријантна статистика

Основе психолошке статистике

Принципи психолошког тестирања

Психологија маркетинга

Психометрија

е-mail адреса