др Кристина Ранђеловић

доцент
Кабинет
118
Консултације
Понедељак, 13:30 - 15:30
Предмети

Основе психологије личности

Психологија индивидуалних разлика

Психологија личности

Теорије личности

Мултиваријантна статистика

е-mail адреса