Google Translate

др Кристина Ранђеловић

ванредни професор
Кабинет
118
Консултације
Понедељак, 13.30 – 15.30
Предмети

Основе психологије личности

Психологија индивидуалних разлика

Психологија личности

Теорије личности

Истраживања у психологији личности

Адреса електронске поште