Google Translate

др Милица Тошић Радев

ванредни професор
Кабинет
425
Консултације
Среда, 19.30 – 20.00

Напомена: Консултације у зимском семестру (почевши од августа након летње паузе): Понедељак, 13.30-15.30 Консултације у летњем семестру (март - јул) : Среда, 19.30-21.00 Консултације по договору и у другим терминима, као и онлајн

Предмети

Теорије когнитивног развоја

Теорије емоционалног развоја

Педагошка психологија

Основи педагошке психологије

Истраживања у развојној психологији

Адреса електронске поште