Стефан Ђорић

асистент
Кабинет
427
Консултације
Среда, 15:00 - 17:00
Предмети

Академско писање у психологији

Методологија психолошких истраживања 1

Методологија психолошких истраживања 2

Основи социјалне психологије

Савремени трендови у социјалној психологији

е-mail адреса