Google Translate

др Јелена Опсеница Костић

ванредни професор
Кабинет
425
Консултације
Понедељак, 11.00 – 12.00
Четвртак, 15.15 – 16.15
Предмети

Психологија одраслог доба и старења

Теорије когнитивног развоја

Увод у психологију интернета

Психологија родитељства

Одрасло доба и старење

Адреса електронске поште
Академски профили