Google Translate

др Душан Тодоровић

ванредни професор
Кабинет
415
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Психологија рада

Психологија менаџмента

Менаџмент у образовању

Организациона психологија

Професионална и етичка питања психологије рада

Психологија вођства и следбеништва

Савремени социопсихолошки концепти организационог функционисања

Адреса електронске поште