Google Translate

др Милица Митровић

ванредни професор
Кабинет
307
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00

Напомена: Онлајн консултације уз претходну најаву и договор.

Предмети

Општа психопатологија

Психопатологија - посебни део

Увод у клиничку психологију

Социјални рад и болести зависности

Адреса електронске поште
Академски профили