Google Translate

Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник Департмана

Иван Јовановић

редовни професор

Селена Станковић

редовни професор

Ивана Миљковић

ванредни професор

Нермин Вучељ

ванредни професор

Никола Бјелић

ванредни професор

Владимир Ђурић

доцент

Јелена Јаћовић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Вања Цветковић

асистент

Наташа Живић

асистент

Стефан Здравковић

истраживач-сарадник

Софија Филиповић

истраживач-приправник