Google Translate

Департман за француски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

ванредни професор

Селена Станковић

ванредни професор

Владимир Ђурић

доцент

Ивана Миљковић

доцент

Нермин Вучељ

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

виши лектор

Вања Цветковић

асистент

Јелена Јаћовић

асистент

Наташа Живић

асистент

Стефан Здравковић

истраживач-приправник