Департман за француски језик и књижевност

Наставно особље

Наставници

управник департмана

Иван Јовановић

доцент

Селена Станковић

ванредни професор

Нермин Вучељ

доцент

Никола Бјелић

доцент

Сарадници

Наташа Игњатовић

лектор

Владимир Ђурић

асистент

Јелена Јаћовић

асистент

Вања Цветковић

сарадник у настави

Наташа Живић

сарадник у настави