Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 14.30 – 15.30
Петак, 14.30 – 15.30
Предмети

Граматичка морфологија

Стручни француски – француски међународних односа

Савремени француски језик – говорни варијетети

Историја француског језика

Контрастивна линвистика

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 1

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 2

Академско писање

Адреса електронске поште