Google Translate

др Ивана Миљковић

ванредни професор
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 13.00 – 14.00
Петак, 12.00 – 13.00

Напомена: Консултације четвртком одржавају се у сали 4.

Предмети

Граматичка морфологија

Стручни француски – француски међународних односа

Историја француског језика

Контрастивна линвистика

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 1

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 2

Академско писање

Адреса електронске поште