Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 11.45 – 12.45
Петак, 17.00 – 18.00
Предмети

Граматичка морфологија

Језик струке – економски и пословни француски

Стручни француски – француски међународних односа

Француски језик у функцији струке

Савремени француски језик – говорни варијетети

Адреса електронске поште