Google Translate

др Иван Јовановић

редовни професор
Кабинет
Деканат
Консултације
Уторак, 10.00 – 12.00

Напомена: Консултације се могу обавити и мимо предвиђеног термина и то сваког радног дана у периоду од 10:30 до 12:30 у згради Деканата Факултета.

Предмети

Лексичка морфологија

Савремени француски језик 7 – Анализа дискурса 1

Савремени француски језик 8 – Анализа дискурса 2

Писмено и усмено превођење

Превођење књижевног текста

Фразеологија француског језика

Семантика француског језика

Лингвистика и интердисциплинарност

Савремене теорије превођења

Нове технологије у настави (ТИЦЕ)

Погрдни дискурс у европским језицима, културама и друштвима

Контрастивна фразеологија

Контрастивна језичка истраживања

Консекутивно, конференцијско и симултано превођење

Стручна терминологија и фразеологија у превођењу са српског на француски и француског на српски језик

Адреса електронске поште
Академски профили