Google Translate

др Јелена Јаћовић

асистент
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 10.45 – 12.45
Предмети

Савремени француски језик 3 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 4 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 8 – Анализа дискурса 2

Прагматика француског језика

Контрастивна линвистика

Језик струке – економски и пословни француски

Стручни француски – француски међународних односа

Методика наставе језика струке и универзитетског француског 1

Нове технологије у настави (ТИЦЕ)

Контрастивна синтакса

Француски језик у функцији струке

Адреса електронске поште