Google Translate

др Никола Бјелић

ванредни професор
Кабинет
403
Консултације
Среда, 9.00 – 10.00
Среда, 11.45 – 12.45

Напомена: У случају потребе, консултације се могу одржати и online, преко Google meet апликације. Потребно је јавити се наставнику мејлом, како би се добио тачан термин и линк за приступ сесији.

Предмети

Савремена француска књижевност

Савремено француско позориште 20. века

Француска књижевност романтизма

Француски роман реализма и натурализма

Есеј у културном контексту

Књижевност и приватни живот

Аутобиографија у француској књижевности: теорија и пракса

Поетика савременог позоришта

Историја и фикција у савременом роману

Преглед књижевних теорија

Женски ликови у француском роману 19 века

Књижевност и политика

Путопис у књижевности

Прича и новела у француској књижевности 19 века

Адреса електронске поште
,
Академски профили