Основни подаци

Кабинет
116
Консултације
Уторак, 14:15 - 15:15
Среда, 10:00 - 11:00
Предмети

Француска култура 1

Француска култура 2

Француска књижевност средњег века и ренесансе

Француска књижевност барока и класицизма

Француска књижевност просветитељства

Молијерова комика

Франкофона књижевност

Увод у француску књижевну критику

е-mail адреса