Основни подаци

Кабинет
116
Консултације
Уторак, 14:15 - 15:30
Среда, 11:00 - 11:45
Предмети

Француска култура 1

Француска култура 2

Француска књижевност средњег века и ренесансе

Француска књижевност барока и класицизма

Француска књижевност просветитељства

Молијерова комика

Франкофона књижевност

Увод у француску књижевну критику

Француска књижевност романтизма

Савремена француска књижевност

е-mail адреса