Google Translate

Док је сва факултетска настава онлајн, консултације се не обављају у кабинету, већ имејлом. Проверите да на ваш упит мој одговор-имејл не оде у спам. Ако не одговорим у року од 48 сати, то значи да ваш имејл није ни дошао до мене. Адреса на домену "filozofski.rs" није исправна. Пишите на nermin.vucelj@ filfak.ni.ac.rs

Кабинет
116
Предмети

Француска култура 1

Француска култура 2

Француска књижевност средњег века и ренесансе

Француска књижевност барока и класицизма

Француска књижевност просветитељства

Адреса електронске поште
Академски профили