Департман за социологију
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Бранислав Стевановић

редовни професор

Љубиша Митровић

професор емеритус

Данијела Гавриловић

редовни професор

Драгана Захаријевски

редовни професор

Јасмина Петровић

редовни професор

Наталија Јовановић

редовни професор

Горана Ђорић

ванредни професор

Драган Тодоровић

ванредни професор
управница департмана

Лела Милошевић Радуловић

ванредни професор

Сузана Марковић Крстић

ванредни професор

Гордана Стојић

доцент

Јелена Божиловић

доцент

Јелена Петковић

доцент

Милош Јовановић

доцент

Немања Крстић

доцент

Сарадници

Александра Николајевић

асистент

Нина Павловић

асистент

Ненад Станојевић

истраживач-приправник