Google Translate

Ненад Станојевић

асистент
Кабинет
419
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00
Предмети

Социологија васпитања и образовања

Образовање и социјална селекција

Методика наставе социологије

Методика наставе друштвено хуманистичких наука

Српско село и сељаштво

Социологија села

Превенција школског насиља

Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце

Социјални рад у школи

Адреса електронске поште