Google Translate

Дијана Милошевић

истраживач-приправник
Предмети

Културологија

Методика наставе друштвено хуманистичких наука

Посматрање и мерење у социологији

Савремене социолошке теорије

Социјална стратификација

Адреса електронске поште