др Јелена Божиловић

доцент
Кабинет
429
Консултације
Понедељак, 12:00 - 14:00
Предмети

Античке и средњовековне социјалне теорије

Модерне социјалне теорије

Социологија града

Социологија политике

Политичка култура и културне претпоставке савремене полит.

Социологија села

Социологија насеља

е-mail адреса