Google Translate

др Јелена Божиловић

доцент
Кабинет
429
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00
Предмети

Социологија града

Историја социјалних теорија

Социологија политике

Политичка култура и културне претпоставке савремене полит.

Адреса електронске поште