Google Translate

Александра Николајевић

асистент
Кабинет
414
Консултације
Понедељак, 18.30 – 20.00
Предмети

Економска социологија

Општа социологија

Социологија рада

Социологија друштвене промене

Социјална политика

Увод у социологију

Социјална историја рада

Социјалне неједнакости и сиромаштво

Социологија транзиције српског друштва

Адреса електронске поште