Google Translate

др Александра Николајевић

асистент
Кабинет
414
Предмети

Економска социологија

Општа социологија

Социологија рада

Социологија друштвене промене

Социјална политика

Увод у социологију

Социјална историја рада

Социјалне неједнакости и сиромаштво

Социологија транзиције српског друштва

Јавне финансије и финансијско право

Адреса електронске поште