Google Translate

др Јелена Петковић

ванредни професор
Кабинет
429
Консултације
Уторак, 15.30 – 17.30
Предмети

Културологија

Социокултурна антропологија

Социологија културе

Европски град

Кич култура

Социологија филмске комуникације

Социологија масовних комуникација

Адреса електронске поште