Google Translate

др Јелена Петковић

ванредни професор
Кабинет
429
Консултације
Четвртак, 15.30 – 17.30

Напомена: Kонсултације је могуће обавити и онлајн, у договору са професорком.

Предмети

Културологија

Социокултурна антропологија

Социологија културе

Европски град

Социологија филмске комуникације

Социологија масовних комуникација

Адреса електронске поште