Google Translate

Приступна предавања

др Ивана Стаменковић

среда, 26.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Стаменковић
Тема приступног предавања: Публика дигиталних медија - облици интерактивности
Термин приступног предавања: среда, 26 јануар 2022, 11:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Анка Михајлов Прокоповић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
2. Др Марта Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
3. Др Невен Обрадовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;

др Владимир Фигар

уторак, 25.1.2022.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Владимир Фигар
Тема приступног предавања: Истраживачке методе у психолингвистици/Research methods in psycholinguistics
Термин приступног предавања: уторак, 25 јануар 2022, 11:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, председник, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
2. Др Милош Тасић, доцент Машинског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Енглески језик;
3. Др Душан Стаменковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, члан, ужа научна област: Англистичка лингвистика;

др Јелена Османовић Зајић

среда, 1.12.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Османовић Зајић
Тема приступног предавања: Мере корелације
Термин приступног предавања: среда, 01 децембар 2021, 11:00, учионица 304

Пред комисијом у саставу:

1. Др Јелена Максимовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
2. Др Марина Матејевић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија;
3. Др Зорица Станисављевић Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Педагогија.

Др Добрила Бегенишић

понедељак, 8.11.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Добрила Бегенишић
Тема приступног предавања: Морфолошки аспект врста речи у немачком језику у традиционалној и депендецијалној граматици
Термин приступног предавања: понедељак, 08 новембар 2021, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Немачки језик;
2. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Германистика;
3. Др Маја Антић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Немачка књижевност и култура.

др Александар Новаковић

петак, 3.9.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Александар Новаковић
Тема приступног предавања: Методика наставе српског као страног језика на почетку XXI века
Термин приступног предавања: петак, 03 септембар 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Надежда Јовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Снежана Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
3. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;

др Андреј Благојевић

четвртак, 26.8.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Андреј Благојевић
Тема приступног предавања: Јавни медијски сервис у Републици Србији – позитивноправни аспект
Термин приступног предавања: четвртак, 26 август 2021, 14:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Дејан Вучетић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ужа научна област: Јавноправна област;
2. Др Маја Настић, ванредни професор Правног факултета у Нишу, ужа научна област: Јавноправна област;
3. Др Јелена Вучковић, ванредни професор Правног факултета у Крагујевцу, ужа научна област: Уставноправна област;

др Милан Јовановић

понедељак, 14.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Милан Јовановић
Тема приступног предавања: Истиносна функционалност и везници обичног језика
Термин приступног предавања: понедељак, 14 јун 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
2. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
3. Др Иван Николић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија

др Јелена Младеновић

петак, 4.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Младеновић
Тема приступног предавања: Родољубива поезија Бранка Миљковића
Термин приступног предавања: петак, 04 јун 2021, 12:00, учионица 209

Пред комисијом у саставу:

1. Др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност
2. Др Јелена Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност
3. Др Снежана Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност

др Јелена Јаћовић

уторак, 1.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Јаћовић
Тема приступног предавања: Анализа синтаксичких и лексичких грешака у контрастивној лингвистици
Термин приступног предавања: уторак, 01 јун 2021, 12:00, учионица 204

Пред комисијом у саставу:

1. Др Селена Станковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;
2. Др Иван Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;
3. Др Ивана Миљковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;

др Нина Павловић

среда, 14.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Нина Павловић
Тема приступног предавања: Спор око метода у друштвеним наукама: методолошке консеквенце
Термин приступног предавања: среда, 14 април 2021, 12:00, учионица 302

Пред комисијом у саставу:

1. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
2. Др Јасмина Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
3. Др Милош Јовановић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област. Социологија.