Google Translate

Приступна предавања

Невенка Јанковић

понедељак, 2.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Невенка Јанковић
Тема приступног предавања: Употреба коњунктива II у немачком језику (Gebrauch des Konjunktivs II im Deutschen)
Термин приступног предавања: понедељак, 02 новембар 2020, 12:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика,
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика,
3. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Немачки језик

др Љиљана Јанковић

понедељак, 10.2.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Љиљана Јанковић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Morphosyntax: Semantic and Grammatical Analysis
Термин приступног предавања: понедељак, 10 фебруар 2020, 10:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Биљана Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика
2. Др Владимир Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика
3. Др Виолета Стојичић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика

др Мирјана Бојанић Ћирковић

петак, 6.12.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Мирјана Бојанић Ћирковић, асистент са докторатом
Тема приступног предавања: Мемоари, једна ревизија жанра
Термин приступног предавања: петак, 06 децембар 2019, 15:30, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
2. Др Јелена Јовановић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност;
3. Др Снежана Божић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност.

др Ивана Митић

четвртак, 31.10.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Митић
Тема приступног предавања: Типови предиката у савременом српском језику
Термин приступног предавања: четвртак, 31 октобар 2019, 14:15, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
2. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик;
3. Др Бранимир Станковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик.

др Растислав Динић

уторак, 23.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Растислав Динић, доктор наука-филозофија
Тема приступног предавања: Субјективизам и релативизам
Термин приступног предавања: уторак, 23 јул 2019, 11:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. . Др Зоран Димић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
2. Др Бојан Благојевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Филозофија;
3. Др Гордана Ђигић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Психологија:

др Николета Момчиловић

понедељак, 22.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Николета Момчиловић, доктор наука-филолошке науке
Тема приступног предавања: Учење и усвајање језика (први језик, други језик, страни језик, вишејезичност)
Термин приступног предавања: понедељак, 22 јул 2019, 10:30, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област: Германистика
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област: Специфични језици - Германистика
3. Др Јасмина Ђорђевић, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Англистика (Енглески језик на нематичним департманима

др Маја Стефановић

понедељак, 22.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Маја Стефановић, доктор наука-филолошке науке
Тема приступног предавања: Одлике немачке књижевности 20. века
Термин приступног предавања: понедељак, 22 јул 2019, 11:15, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика;
3. Др Дејан Милутиновић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Српска и компаративна књижевност - Општа књижевност

др Владимир Ђурић

среда, 19.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Владимир Ђурић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Бодлерово Цвеће зла: композиција, теме, идеје, модерност
Термин приступног предавања: среда, 19 јун 2019, 14:00, учионица 204

Пред комисијом у саставу:

1. Др Никола Бјелић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура
2. Др Нермин Вучељ, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура
3. Др Иван Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик

др Александра Јанић

уторак, 23.4.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Александра Јанић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Сложени придеви у српском језику
Термин приступног предавања: уторак, 23 април 2019, 10:00, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
3. Др Александра Лончар Раичевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик

др Ненад Благојевић

понедељак, 25.2.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ненад Благојевић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Стваралаштво В. Пељевина деведесетих година XX века
Термин приступног предавања: понедељак, 25 фебруар 2019, 11:00, учионица 211

Пред комисијом у саставу:

1. др Велимир Илић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Руска књижевност и култура
2. др Дејан Марковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Русистичка лингвистика
3. др Снежана Божић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност