Google Translate

Приступна предавања

др Маја Стефановић

понедељак, 22.7.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Маја Стефановић, доктор наука-филолошке науке
Тема приступног предавања: Одлике немачке књижевности 20. века
Термин приступног предавања: понедељак, 22 јул 2019, 11:15, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика;
3. Др Дејан Милутиновић, ванредни професор на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, ужа научна област Српска и компаративна књижевност - Општа књижевност

др Владимир Ђурић

среда, 19.6.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Владимир Ђурић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Бодлерово Цвеће зла: композиција, теме, идеје, модерност
Термин приступног предавања: среда, 19 јун 2019, 14:00, учионица 204

Пред комисијом у саставу:

1. Др Никола Бјелић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура
2. Др Нермин Вучељ, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француска књижевност и култура
3. Др Иван Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик

др Александра Јанић

уторак, 23.4.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Александра Јанић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Сложени придеви у српском језику
Термин приступног предавања: уторак, 23 април 2019, 10:00, учионица 210

Пред комисијом у саставу:

1. Др Мирјана Илић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик
3. Др Александра Лончар Раичевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српски језик

др Ненад Благојевић

понедељак, 25.2.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ненад Благојевић, доктор филолошких наука
Тема приступног предавања: Стваралаштво В. Пељевина деведесетих година XX века
Термин приступног предавања: понедељак, 25 фебруар 2019, 11:00, учионица 211

Пред комисијом у саставу:

1. др Велимир Илић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Руска књижевност и култура
2. др Дејан Марковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Русистичка лингвистика
3. др Снежана Божић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност

Др Немања Крстић, доктор социолошких наука

петак, 11.1.2019.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: Др Немања Крстић, доктор социолошких наука
Тема приступног предавања: Интимност у породичним односима
Термин приступног предавања: петак, 11 јануар 2019, 15:30, учионица 303

Пред комисијом у саставу:

1. Др Драгана Захаријевски, редовни професор Филозофског факултета у Нишу
2. Др Данијела Гавриловић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу
3. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу

Страна 5 од 5