Google Translate

Приступна предавања

др Милан Јовановић

понедељак, 14.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Милан Јовановић
Тема приступног предавања: Истиносна функционалност и везници обичног језика
Термин приступног предавања: понедељак, 14 јун 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
2. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
3. Др Иван Николић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија

др Јелена Младеновић

петак, 4.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Младеновић
Тема приступног предавања: Родољубива поезија Бранка Миљковића
Термин приступног предавања: петак, 04 јун 2021, 12:00, учионица 209

Пред комисијом у саставу:

1. Др Снежана Милосављевић Милић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност
2. Др Јелена Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност
3. Др Снежана Божић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Српска и компаративна књижевност

др Јелена Јаћовић

уторак, 1.6.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Јаћовић
Тема приступног предавања: Анализа синтаксичких и лексичких грешака у контрастивној лингвистици
Термин приступног предавања: уторак, 01 јун 2021, 12:00, учионица 204

Пред комисијом у саставу:

1. Др Селена Станковић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;
2. Др Иван Јовановић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;
3. Др Ивана Миљковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Француски језик;

др Нина Павловић

среда, 14.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Нина Павловић
Тема приступног предавања: Спор око метода у друштвеним наукама: методолошке консеквенце
Термин приступног предавања: среда, 14 април 2021, 12:00, учионица 302

Пред комисијом у саставу:

1. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
2. Др Јасмина Петровић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
3. Др Милош Јовановић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област. Социологија.

др Ивана Педовић

уторак, 13.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Педовић
Тема приступног предавања: Каноничка докриминациона анализа и каноничка корелациона анализа
Термин приступног предавања: уторак, 13 април 2021, 08:30, учионица 302

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Хедрих, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија;
2. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија.

др Душан Алексић

петак, 9.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Душан Алексић
Тема приступног предавања: Улога стереотипа у пропагандној комуникацији
Термин приступног предавања: петак, 09 април 2021, 12:30, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
2. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
3. Др Марта Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија.

др Сања Игњатовић

среда, 17.3.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Сања Игњатовић
Тема приступног предавања: Фикционалност у историјским визуелним наративима /Fictionality in Historical Visual Narratives
Термин приступног предавања: среда, 17 март 2021, 10:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Весна Лопичић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура;
2. Др Милена Каличанин, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура;
3. Др Ана Коцић Станковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура.

др Иван Николић

понедељак, 11.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Иван Николић
Тема приступног предавања: Дисциплина у настави филозофије
Термин приступног предавања: понедељак, 11 јануар 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Зоран Димић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
2. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
3. Др Растислав Динић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија

др Невен Обрадовић

среда, 16.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Невен Обрадовић
Тема приступног предавања: Политичка комуникација у ери интернета и друштвених мрежа
Термин приступног предавања: среда, 16 децембар 2020, 13:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
2. Др Зоран Јевтовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
3. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија

др Марта Митровић

среда, 16.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марта Митровић
Тема приступног предавања: Компаративни медијски системи у новом информационо-комуникационом окружењу
Термин приступног предавања: среда, 16 децембар 2020, 12:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Зоран Јевтовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
2. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
3. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија