Google Translate

Приступна предавања

др Ивана Педовић

уторак, 13.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Ивана Педовић
Тема приступног предавања: Каноничка докриминациона анализа и каноничка корелациона анализа
Термин приступног предавања: уторак, 13 април 2021, 08:30, учионица 302

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Хедрих, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија;
2. Др Наталија Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Социологија;
3. Др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија.

др Душан Алексић

петак, 9.4.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Душан Алексић
Тема приступног предавања: Улога стереотипа у пропагандној комуникацији
Термин приступног предавања: петак, 09 април 2021, 12:30, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
2. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија;
3. Др Марта Митровић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија.

др Сања Игњатовић

среда, 17.3.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Сања Игњатовић
Тема приступног предавања: Фикционалност у историјским визуелним наративима /Fictionality in Historical Visual Narratives
Термин приступног предавања: среда, 17 март 2021, 10:00, учионица 207

Пред комисијом у саставу:

1. Др Весна Лопичић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура;
2. Др Милена Каличанин, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура;
3. Др Ана Коцић Станковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англоамеричка књижевност и култура.

др Иван Николић

понедељак, 11.1.2021.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Иван Николић
Тема приступног предавања: Дисциплина у настави филозофије
Термин приступног предавања: понедељак, 11 јануар 2021, 12:00, мала сала 433

Пред комисијом у саставу:

1. Др Зоран Димић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
2. Др Бојан Благојевић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија
3. Др Растислав Динић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Филозофија

др Невен Обрадовић

среда, 16.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Невен Обрадовић
Тема приступног предавања: Политичка комуникација у ери интернета и друштвених мрежа
Термин приступног предавања: среда, 16 децембар 2020, 13:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
2. Др Зоран Јевтовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
3. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија

др Марта Митровић

среда, 16.12.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марта Митровић
Тема приступног предавања: Компаративни медијски системи у новом информационо-комуникационом окружењу
Термин приступног предавања: среда, 16 децембар 2020, 12:00, учионица а23

Пред комисијом у саставу:

1. Др Зоран Јевтовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
2. Др Татјана Вулић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија
3. Др Марија Вујовић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Комуникологија, језик и студије медија

др Марија Пејичић

петак, 20.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марија Пејичић
Тема приступног предавања: Социјализација и социјални мотиви усмерени на повезаност са другим људима
Термин приступног предавања: петак, 20 новембар 2020, 10:00, амфитеатар 21

Пред комисијом у саставу:

1. Др Јелена Опсеница Костић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
2. Проф. др Гордана Ђигић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија
3. Проф. др Небојша Милићевић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Психологија

др Јелена Стошић

понедељак, 30.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Јелена Стошић
Тема приступног предавања: Филолошки значај Вуковог Српског рјечника из 1818. године
Термин приступног предавања: понедељак, 30 новембар 2020, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Надежда Јовић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик
2. Др Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик
3. Др Ирена Цветковић Теофиловић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област Српски језик

др Марта Величковић

уторак, 17.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Марта Величковић
Тема приступног предавања: Teaching the English Article System to Serbian L1 Learners: A Morphosyntactic Approach
Термин приступног предавања: уторак, 17 новембар 2020, 15:00, учионица 206

Пред комисијом у саставу:

1. Др Владимир Ж. Јовановић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
2. Др Биљана Мишић Илић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика;
3. Др Љиљана Јанковић, доцент Филозофског факултета у Нишу, ужа научна област: Англистичка лингвистика.

др Милош Јовановић

понедељак, 2.11.2020.

Филозофски факултет у Нишу обавештава јавност о термину и теми приступног предавања:

Кандидат: др Милош Јовановић
Тема приступног предавања: Пасив с модалним глаголима и конкурентне форме у немачком језику (Passiv mit Modalverben und Konkurrenzformen im Deutschen)
Термин приступног предавања: понедељак, 02 новембар 2020, 13:00, велика сала 434

Пред комисијом у саставу:

1. Др Марина Ђукић Мирзајанц, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Германистика,
2. Др Добрила Бегенишић, ванредни професор Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву, ужа научна област Специфични језици – Германистика,
3. Др Николета Момчиловић, доцент Филозофског факултета Универзитета у Нишу, ужа научна област Немачки језик,