Google Translate

Департман за социјалну политику и социјални рад
Наставно особље

Наставници

управница Департмана

Љиљана Скробић

доцент

Јелисавета Тодоровић

редовни професор

Татјана Стефановић Станојевић

редовни професор

Лела Милошевић Радуловић

редовни професор
управница Департмана

Данијела Гавриловић

редовни професор

Горана Ђорић

редовни професор

Драган Тодоровић

редовни професор

Јасмина Петровић

редовни професор

Наталија Јовановић

редовни професор

Гордана Ђигић

ванредни професор

Кристина Ранђеловић

ванредни професор

Андреј Благојевић

доцент

Бојана Вранић

доцент

Немања Крстић

доцент

Сарадници

Милица Стојановић

истраживач-приправник

Ђорђе Недељковић

истраживач-приправник

Јана Митић

истраживач-приправник