Google Translate
Кабинет
419
Консултације
Уторак, 10:00 - 12:00
Предмети

Теорије социјалног рада

Социјални рад са појединцем

Социјални рад у заједници

Социјална демографија

Пракса 1

Пракса 2

Социјална инклузија старијих људи

Социјални рад са старима

Менaџмент у социјалном раду

Професионални стрес и ментално здравље помагача

е-mail адреса