Кабинет
423
Консултације
Четвртак, 17:00 - 19:00
Предмети

Социјални рад са децом и младима под ризиком

Супервизија у социјалном раду

Социјални рад са групом

Психосоцијалне интервенције у кризи

Развојна психологија

Социјална заштита

е-mail адреса