Google Translate
Кабинет
423
Консултације
Среда, 16.00 – 18.00
Предмети

Социјални рад са децом и младима под ризиком

Супервизија у социјалном раду

Социјални рад са групом

Психосоцијалне интервенције у кризи

Развојна психологија

Социјална заштита

Адреса електронске поште