Google Translate

Департман за педагогију
Наставно особље

Наставници

управница департмана

Марија Јовановић

ванредни професор

Бисера Јевтић

редовни професор

Зорица Станисављевић Петровић

редовни професор

Марина Матејевић

редовни професор

Јелена Максимовић

ванредни професор

Драгана Јовановић

доцент

Јелена Петровић

доцент

Марија Марковић

доцент

Сарадници

Анастасија Мамутовић

асистент

Јелена Османовић Зајић

асистент

Марија Ђорђевић

истраживач-приправник

Милица Димитријевић

истраживач-приправник

Наталија Лазић

истраживач-приправник