Google Translate

др Марија Јовановић

редовни професор
Кабинет
115
Консултације
Понедељак, 10.00 – 12.00
Предмети

Дидактика I

Дидактика II

Дидактика даровитих

Диференцијална дидактика

Педагошка комуникација

Адреса електронске поште
Академски профили

Прилози