Google Translate

Милица Димитријевић

истраживач-приправник
Кабинет
419
Консултације
Понедељак, 12.00 – 14.00

Напомена: Напомена: Консултације се током трајања online nastave реализују путем e-maila, Google Meet или Zoom видео сесија и на факултету у унапред заказаним терминима.

Адреса електронске поште
Академски профили