Google Translate

др Јелена Османовић Зајић

доцент
Кабинет
114
Консултације
Среда, 13.00 – 15.00

Напомена: Онлајн

Предмети

Методика рада школског педагога

Методологија педагогије

Педагошка статистика

Истраживања у педагогији

Академско писање

Адреса електронске поште