Google Translate

Јелена Османовић Зајић

асистент
Кабинет
114
Консултације
Среда, 13.00 – 15.00
Предмети

Методика рада школског педагога

Методологија педагогије

Педагошка статистика

Истраживања у педагогији

Академско писање

Адреса електронске поште