др Драгана Јовановић

доцент
Кабинет
419
Консултације
Понедељак, 10:00 - 12:00
Предмети

Андрагогија

Детињство, култура и васпитање

Дидактика II

Општа педагогија

Педагогија родитељства

Породица и васпитно-образовне установе

Породична педагогија

е-mail адреса