Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Савка Благојевић

редовни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

ванредни професор

Јасмина Ђорђевић

доцент

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Марија Стојковић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика