Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Јасмина Ђорђевић

ванредни професор

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

редовни професор

Весна Симовић

ванредни професор

Тамара Костић-Пахноглу

ванредни професор

Петра Митић

доцент

Невенка Јанковић

наставник страног језика

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика

Сарадници

Наталија Стевановић

истраживач-сарадник

Милош Милисављевић

истраживач-приправник

Ања Тошић

истраживач-приправник