Google Translate

Центар за стране језике
Наставно особље

управник Центра

Јасмина Ђорђевић

доцент

Бранко Горгиев

редовни професор

Тања Цветковић

ванредни професор

Петра Митић

доцент

Весна Симовић

доцент

Тамара Костић-Пахноглу

доцент

Ивана Шоргић

наставник страног језика

Марија Стојковић

наставник страног језика

Никола Татар

наставник страног језика