Департман за руски језик и књижевност
Наставно особље

Наставници

управник департмана

Велимир Илић

доцент

Дејан Марковић

ванредни професор

Виолета Џонић

доцент

Јелена Лепојевић

доцент

Маја Вељковић

доцент

Сарадници

Олга Трапезникова

лектор

Јована Динчић

асистент

Ненад Благојевић

асистент

Емилија Јовић

сарадник у настави