Google Translate

др Велимир Илић

ванредни професор
Кабинет
405
Консултације
Петак, 10.00 – 12.00
Предмети

Руски романтизам

Руски реализам

Књижевно превођење

Руски модернизам

Руска књижевност друге половине 20. века

Руска емиграција

Руска класика као систем

Руска књижевна критика

Адреса електронске поште