Google Translate

Емилија Николић

асистент
Кабинет
405
Консултације
Среда, 15.00 – 17.00

Напомена: Консултације онлајн по договору.

Предмети

Лексикологија руског језика

Морфологија глаголских речи руског језика

Морфологија именских речи руског језика

Основи синтаксе руског језика

Руски језик 1

Руски језик 2

Руски језик 3

Руски језик 4

Синтакса руског језика

Творба речи руског језика

Техника превођења

Фонетика руског језика

Фонологија руског језика

Адреса електронске поште