Google Translate

др Јелена Лепојевић

ванредни професор
Кабинет
405
Консултације
Среда, 9.00 – 11.00

Напомена: За консултације путем Meet апликације молим да се најавите бар дан раније.

Предмети

Конфронтациона анализа руског и српског језика

Морфологија именских речи руског језика

Творба речи руског језика

Методика наставе руског језика

Адреса електронске поште

Прилози