Google Translate

Избор у звања

др Милица Савић

петак, 15.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Милица Савић, виши лектор, у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Методика наставе енглеског језика 2).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

мр Маја Вељковић

субота, 16.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: мр Маја Вељковић, виши лектор, у звање виши лектор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе руског језика и Синтакса руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Александра Николајевић

четвртак, 14.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Александра Николајевић, сарадник у настави, студент мастер академских студија, у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Економска социологија и Социјална политика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Марина Ивановић

среда, 13.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Марина Ивановић, асистент, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Настава грађанског васпитања).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Јелена Османовић

четвртак, 7.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор сарадника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: Јелена Османовић, студент докторских студија, у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Методика рада школског педагога и Статистика у педагошким истраживањима).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Лепојевић

четвртак, 7.5.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Лепојевић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Маја Вукић

среда, 29.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Маја Вукић, доктор филолошких наука, у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса I и Синтакса II).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Владимир Нешић

четвртак, 16.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за доделу звања професор емеритус: др Владимир Нешић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, у пензији.

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

др Јелена Јовановић

среда, 1.4.2015.

Филозофски факултет у Нишу ставља јавности на увид Извештај комисије за избор наставника, у којем се наведени учесник конкурса предлаже за избор у одређено звање: др Јелена Јовановић, асистент, у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Српска књижевност XX века).

Извештај се налази у библиотеци Факултета и може се разгледати сваког радног дана у року од 30 дана од дана објављивања обавештења.

Страна 25 од 25