Google Translate

Наставници Филозофског факултета у Нишу први пут и као аутори уџбеничког комплета за предмет Српски језик

Факултетска дешавања  ::  понедељак, 07.05.2018.  ::   Галеријa

На листи одобрених уџбеника за предмет Српски језик за школску 2018/2019. годину,  према решењу Министарства бр. 650-02-00196/2018-07 од 24. 4. 2018, први пут су се, као аутори, нашли предавачи са студијског програма Србистика. Проф. др Снежана Милосављевић Милић, доц. др Снежана Божић, доц. др Јелена Јовановић и асистент Мирјана Бојанић Ћирковић ауторке су Читанке Похвала за пети разред основне школе издавачке куће „Герундијум“, а доц. др Маја Вукић ауторка је Граматике Похвала језику заједно са наставницама Сузаном Петровић, Снежаном Савић и Јулијаном Ћоровић.

Иновативност уџбеника огледа се у вишеструким међупредметним корелацијама, контекстуализацији књижевности и језика унутар свеколиких димензија животног искуства ученика, као и оријентисаности ка исходима новог наставног плана и програма, без занемаривања аспекта креативности у обради градива. Наставници српског језика и књижевности показали су велико интересовање за овај уџбенички комплет; до сада је промовисан у Београду, Новом Саду, Суботици, Руми, Ваљеву, Нишу, Лесковцу, Крушевцу, Зрењанину, Врњачкој Бањи, а крајем месеца маја очекује се и његово представљање на Филозофском факултету у Нишу.