Google Translate

Обележено 35 година Центра за социолошка истраживања

Факултетска дешавања  ::  петак, 29.12.2017.  ::   Галеријa

Центар за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу обележио је 35 година рада, а поводом важног јубилеја организован је и Округли сто на коме се разговарало о искуствима, резултатима и перспективама Центра. 

Како истиче управница проф. др Драгана Захаријевски, Центар је у поменутом периоду одиграо значајну улогу у афирмацији научног и истраживачког рада наставника и сарадника Департмана за социологију, као и академске заједнице социолога Србије. Три и по деценије рада у којима се Центар представио научној и широј јавности као респектибилан научно-истраживачки субјект, представљају солидан број година за анализу онога што је учињено и процену онога шта и како ваља радити (истраживати) у будућности.

Чланови Центра су сви наставници и сарадници Департмана за социологију, али су у његовом раду учествовали бројни истраживачи и стручни консултанти из наше земље и иностранства. Центар реализује научно-истраживачке пројекте, организује научне скупове и објављује научне публикације. До сада је реализовао осам научно-истраживачких пројеката, а последњи је пројекат Традиција, модернизација и национални идентетитети у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција (179074), чији је руководилац проф. емеритус Љубиша Митровић, а финансира га Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Осим тога, спроведена су бројна истраживања у Србији и региону, а остварена је и сарадња са бројним институтима, универзитетима и факултетима: Универзитетом у Великом Трнову (Бугарска), Филозофским и Социолошким факултетом Универзитета „Ломоносов“ у Москви, са Институтом за социологију РАН, са Московским државним универзитетом за међународне односе, са Филозофским и Филолошким факултетом у Великом Трнову, са Институтом за социологију БАН (Софија), са Филозофским факултетом у Скопљу, са Филозофским факултетом у Републици Српској (Пале и Бања Лука), са Факултетом за социјалне науке (Крајова, Румунија), Западним универзитетом у Темишвару, СУНИ (SUNY) универзитетом (Универзитета америчке државе Њујорк – одељење у Кортланду).

Иначе, Центар за социолошка истраживања је основан 1982. године као Институт за истраживања и у свом досадашњем постојању је неколико пута мењао назив, да би од 2007. године добио своје садашње име.