Google Translate

Филозофски факултет у Нишу партнер у научном пројекту Немачке службе за академску размену

Студијске посете и размене  ::  субота, 20.05.2017.  ::   Галеријa

На филозофском факултету у Нишу од 15. до 18. маја 2017. одржане су прве активности у оквиру научног пројекта „Digesting Crises in Europe (DICE): Deconstructing and Constructing Media Texts in Dialogue“. 

Пројекат се реализује у оквиру програма подршке Немачке службе за академску размену (Deutscher akademischer Austauschdienst - DAAD) „Дијалог између истока и запада: дијалог у високом образовању у земљама западног Балкана 2017 – 2018“ и подразумева мултилатералну научну сарадњу између високошколских институција из Немачке, Албаније, Македоније и Србије. Координатор пројекта је проф. др Шмид (Schmied), управник катедре за енглески језик и књижевност на Техничком универзитету у Кемницу у Немачкој.

Током четвородневног боравка представника партнерских институција на Филозофском факултету у Нишу реализоване су радионице у оквиру којих су представљене методе и технике анализе медијског дискурса и корпусне лингвистике. Следећа активност предвиђена у оквиру пројекта је летња школа у Охриду од 10. до 17. августа 2017. Предвиђено је учешће како предавача тако и студената са Филозофског факултета у Нишу. Исходи пројекта биће обједињени у заједничкој публикацији која ће бити објављена у издању издавача „Cuvillier Verlag“ у Немачкој.

Доц. др Јасмина Ђорђевић из Центра за стране језике истиче да је овај научни пројекат значајан, јер омогућава академску сарадњу између високошколских институција југоисточног Балкана  у оквиру теме која повезује више различитих научних дисциплина. Будући да је реч о анализи медијског дискурса, у пројекат су укључени наставници, сарадници као и студенти са дипломских и докторских студија Филозофског факултета у Нишу и то са департмана за комуникологију и новинарство, српски језик, англистику и Центра за стране језике.