Google Translate

Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите

Вести  ::  среда, 01.06.2016.  ::   Прилози

Kао резултат рада на TEMPUS пројекту „Јачање високог образовања у области социјалне политике и социјалне заштите“ (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social Services delivery - SHESPSS), који припада групи пројеката који се односе на реформу курикулума и увођење нових наставних програма на нивоу високог образовањa , креирани су програми који ће бити извођени на Филозофском факултету

• Социјална политика и социјални рад – Основне академске студије

• Социјални рад – Мастер академске студије

• Социјална педагогија – Мастер академске студије педагогије

Координатор овог TEMPUS пројекта је Универзитет у Нишу.

Програми су настали као одговор на потребе савременог српског друштва и тржишта радне снаге које препознаје недостатак стручњака у области социјалне политике и социјалног рада.

Прва два програма се налазе у процесу акредитације, док је програм Социјална педагогија – Мастер академске студије педагогије већ акредитован и изводи се на Филозофском факултету у Нишу.

За потребе упознавања будућих студената са циљевима, исходима и садржајем настајућих програма сачињена је брошура која садржи све неопходне информације о новим образовним профилима који се креирају на Филозофском факултету у Нишу.

Прилози