Google Translate

Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалтектизми у односу на стандардни језик

Вести  ::  четвртак, 16.09.2021.  ::   Галеријa

Проф. др Марина Јањић учествовала је као предавач и руководилац радионице на Лингвистичком семинару „Језичка култура – жаргонизми, фразеологизми, дијалтектизми у односу на стандардни језик“ који је реализован у периоду од 19. до 31. јула 2021. године у Научно-образовно-културном центру „Вук Караџић” у Тршићу, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Програм семинара похађало је 58 ученика из различитих градова Србије (Београд, Нови Сад, Сомбор, Ваљево, Ниш, Сремска Митровица, Јагодина, Косовска Митровица, Куршумлија, Инђија, Бојник, Параћин, Крагујевац, Бела Црква, Пожаревац, Краљево, Панчево, Зрењанин, Брус, Бор, Кула, Зајечар), Републике Српске (Требиње, Бања Лука, Вишеград, Шамац) и Црне Горе (Подгорица, Бар, Никшић). Реч је о ученицима свих разреда филолошких гимназија, гимназија и средњих стручних школа, као и студентима, полазницима курса из претходних година. Семинару су присуствовали и ученици који су се пријавили 2020. године, будући да семинар тада није одржан из епидемијских разлога.

Основни циљ лингивстичког семинара јесте показати ученицима како функционише маркирана лексика у српском језику, какав је однос супстандардног и стандардног језика, какве су релације између српских дијалеката и стандардног српског језика, где је место жаргона у језику, шта је језичка култура, како се она манифестује и развија, као и оспособљавање полазника за основно разумевање и стварање садржаја из области хуманистике у дигиталном окружењу. Други циљ је упознавање, баратање и полемисање ученика са савременом релевантном лингвистичком литературом, док је трећи циљ био оспособљавање ученика за самосталан рад и самостално и научно утемељено лингвистичко истраживање, као и презентовање добијених резултата након објективне и стручне анализе, уз одговарајућу методологију и релевантни корпус. Ипак, главни циљ је развити интересовање ученика за сопствени језик, који је и једно од најважнијих индентитетских обележја.

https://okcvukkaradzic.edu.rs/