Google Translate

Успостављена сарадња између Филозофског факултета у Нишу и Балканолошког института САНУ у Београду

Факултетска дешавања  ::  четвртак, 29.10.2020.  ::   Галеријa

Потписивањем протокола званично је почела научна сарадња између Филозофског факултета у Нишу и Балканолошког института САНУ у Београду.

Протокол су потписали проф. др Наталија Јовановић, декан Филозофског факултета у Нишу, и др Војислав Павловић, директор Балканолошког института САНУ.

Потписивању протокола у просторијама Балканолошког института САНУ присуствовали су управник департмана за историју проф. др Ирена Љубомировић и Борис Милосављевић, виши научни сарадник Балканолшког института САНУ.  

Потписивањем протокола створене су основе за заједничку организацију и реализацију домаћих и иностраних научних, издавачких, манифестационих и других пројеката и програма из области науке, чији је циљ континуирана сарадња у области научних истраживања, издаваштва и других заједничких делатности ове две институције.