Google Translate

Постављена рампа за особе са инвалидитетом

Факултетска дешавања  ::  петак, 18.09.2020.  ::   Галеријa

Једнаки услови студирања за све су међу најважнијим вредностима и принципима Филозофског факултета у Нишу. 

Рампа за особе са инвалидитетом постављена је уз степениште у холу факултета. Тако ће студенти којима је неопходно коришћење колица од сада имати лакши приступ амфитеатру и службама које се налазе у овом делу зграде.

Средства су обезбеђена преко пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Подсећамо да рампа већ постоји на улазу у зграду, као и лифт у самој згради и тоалет прилагођен особама са инвалидитетом.