Google Translate

Студирај у Србији - Интернационализација ВШУ

Најаве  ::  уторак, 01.10.2019.  ::   Прилози

У склопу иницијативе „Студирај у Србији“, коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондацијом Темпус спроводи са циљем подршке процесу интернационализације образовног система Републике Србије и повећања броја страних студената у Србији, позивамо Вас да узмете учешће у обуци која је усмерена на интернационализацију високошколских установа.

Како је један од приоритета у овој области спровођење што већег броја студијских програма и предмета на страним језицима, првенствено енглеском, у циљу привлачења страних студената и њихове интеграције у академско окружење Универзитета у Нишу, за наредни период предвиђена је организација прилагођене обуке предавача који желе да унапреде своје језичке компетенције и методолошке приступе у извођењу наставе на енглеском језику и раду са страним студентима.

Основни циљ ове иницијативе јесте да се наставници Универзитета у Нишу оснаже у спровођењу целокупних студијских програма на енглеском језику. Такође, ова обука имаће и додатну вредност. Наиме, како је Универзитет у Нишу носилац Еразмус повеље за високо образовање, чије је задржавање предуслов за учешће у целокупном Еразмус+ програму, те чији приниципи прописују стандарде квалитета у спровођењу међународних активности, а првенствено размена студената и запослених, верујемо да ће ова обука представљати важан корак ка интензивнијем и успешнијем учешћу полазика обуке као појединаца, а тиме и самог Универзитета, у Еразмус+ и другим међународним програмима.

Додатне информације о обуци, као и o начинy пријаве и процесу селекције можете наћи у документу Јавни позив за пријављивање на обуку_Студирај у Србији_Интернационализација ВШУ (у прилогу).

Рок за пријаву је четвртак 10. октобар 2019. године у 15 часова.

У склопу иницијативе „Студирај у Србији“, коју Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Фондацијом Темпус спроводи са циљем подршке процесу интернационализације образовног система Републике Србије и повећања броја страних студената у Србији, позивамо Вас да узмете учешће у обуци која је усмерена на интернационализацију високошколских установа. Како је један од приоритета у овој области спровођење што већег броја студијских програма и предмета на страним језицима, првенствено енглеском, у циљу привлачења страних студената и њихове интеграције у академско окружење Универзитета у Нишу, за наредни период предвиђена је организација прилагођене обуке предавача који желе да унапреде своје језичке компетенције и методолошке приступе у извођењу наставе на енглеском језику и раду са страним студентима. Основни циљ ове иницијативе јесте да се наставници Универзитета у Нишу оснаже у спровођењу целокупних студијских програма на енглеском језику. Такође, ова обука имаће и додатну вредност. Наиме, како је Универзитет у Нишу носилац Еразмус повеље за високо образовање, чије је задржавање предуслов за учешће у целокупном Еразмус+ програму, те чији приниципи прописују стандарде квалитета у спровођењу међународних активности, а првенствено размена студената и запослених, верујемо да ће ова обука представљати важан корак ка интензивнијем и успешнијем учешћу полазика обуке као појединаца, а тиме и самог Универзитета, у Еразмус+ и другим међународним програмима. Додатне информације о обуци, као и o начинy пријаве и процесу селекције можете наћи у документу Јавни позив за пријављивање на обуку_Студирај у Србији_Интернационализација ВШУ (у прилогу). Рок за пријаву је четвртак 10. октобар 2019. године у 15 часова.