Google Translate

Велико интересовање за трибину "Mултидимeнзиoнaлнoст прoфeсиje пeдaгoгa у сaврeмeнoм дoбу"

Факултетска дешавања  ::  понедељак, 15.04.2019.  ::   Галеријa

У оквиру недеље департмана за педагогију одржана је трибина Mултидимeнзиoнaлнoст прoфeсиje пeдaгoгa у сaврeмeнoм дoбу. Учесници трибине су били искусни педагози из различитих институција педагошког деловања, како би представили специфичности, значај и изазове педагошке делатности у различитим подручјима рада:

  • Jeлeнa Joвaнoвић  (Зaвoд зa вaспитaњe дeцe и oмлaдинe),
  • Tиjaнa Maљeнoвић (Кaзнeнo-пoпрaвни зaвoд),
  • Mирjaнa Стojнeв (Прихвaтилиштe зa дeцу и млaдe),
  • Mилицa Mитрoвић (Центар за подршку породици Путoкaз ),
  • Вeснa Кoвчић и Срeтeн Joргaчиjeвић (Цeнтaр зa пoрoдични смeштaj и усвojeњe),
  • Сaњa Срeтић и Никoлa Maркoвић (Цeнтaр зa сoциjaлни рaд),
  • Сунчицa Рaдивojeвић (Срeдњa мeдицинскa шкoлa „Др Mилeнкo Хaџић”, Ниш),
  • Стeфaн Aнђeлкoвић (Oснoвнa шкoлa „Вук Кaрaџић”, Дoљeвaц).

Трибину су организовале и водиле проф. др Марија Јовановић и доц. др Драгана Јовановић.

Кроз размену искустава, на трибини је професија педагога представљена у својој мултидимензионалности и то са аспекта: особености у појединим специфичним подручјима рада, начина остваривања, улоге и значаја, перспектива, али и изазова у савременом добу. 

Присутни ученици и студенти су били мотивисани за разговор и низом питања желели су да сазнају више о начинима педагошког поступања, нарочито у Казнено поправном заводу и Центру за социјални рад.

Учесници су изразили задовољство због учешћа у трибини и указане прилике да непосредну праксу и искуство приближе младима. Такође, показали су вољу и заинтересованост за остваривање чешће и интензивније сарадње са Департманом за педагогију и Филозофским факултетом. Задовољство због организације и учешћа у овој трибини изразили су и ученици и студенти нагласивши да је ово била одлична прилика да прошире своја сазнања и да кроз искуства из непосредне праксе увиде лепоту и значај педагошке професије.

У оквиру ове трибине  ученицима средњих школа који су написали најбоље чланке на такмичењу Са Википедијом на ти, додељене су награде. Награде су уручиле Доц. др Јелена Петровић и асистент Марина Ћирић које су са представницима Википедије Србије организовале и реализовале ову активност.

На крају трибине, присутни су могли да се упознају са часописом Годишњак за педагогију и осталим издањима Филозофског факултета чији су аутори наставници Департмана за педагогију.

Трибина је привукла је велико интересовање матураната средњих школа, студената основних и мастер академских студија педагогије, наставника и сарадника депармана за педагогију  као и наставника других департмана. О томе сведоче и фотографије у прилогу текста.