Google Translate

Одржана трибина "Суицидалност адолесцената и проблеми дијагностике код школске деце"

Факултетска дешавања  ::  среда, 10.04.2019.  ::   Галеријa

Трибина "Суицидалност адолесцената и проблеми дијагностике код школске деце“ одржана је као резултат сарадње Департмана за психологију и Секције школских психолога – наставника и стручних сарадника.

Трибина је организована ради размене знања и искустава и интензивнијег повезивања примењене и академске психологије у нашој заједници. Сусрет је почео уводним предавањем проф. др Снежане Видановић, која је редовни професор на предметима из области развојне психопатологије, психопатологије детињства и младости и психологије стваралаштва. Уследила је дискусија свих присутних о искуствима из школске праксе и о проблемима са којима се суочавају школски психолози у раду са адолесцентима код којих се препознаје ова врста ризика.

У атмосфери подршке размењена су искуства, промишљало се о могућим  решењима, а међу колегама су и несебично подељени примери добре праксе. У завршном делу сусрета било је речи о различитим лицима даровитости, која некада није адекватно препозната у школама. Поред тога, дискутовало се и о правним и етичким оквирма рада психолога, као и потреби за супервизијом и већом професионалном подршком. Сви присутни су изразили велико задовољство и проценили да је корисно организовање оваквих видова сарадње.