Google Translate

Форум руског језика „Дуг, одговорност, време – савремена слика света кроз призму руске културе“

Факултетска дешавања  ::  петак, 28.12.2018.  ::   Галеријa

Департман за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу протеклог викенда био је домаћин шесторо професора државних универзитета из Москве и Санкт Петрбурга, врсних стручњака из области руског језика, књижевности и културе, као и методике предавања руског језика као страног. Коорганизатори Форума руског језика, уз Департман за руски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, били су: МАПРЈАЛ (Међународна асоцијација наставника руског језика и књижевности), Руски дом у Београду и Руска хуманитарна мисија.

Према речима Александра Коротишева, директора секретаријата МАПРЈАЛ-а, циљ овог Форума је „да својим српским пријатељима и колегама представимо руску културу са савременог аспекта. Који се филмови гледају, каква музика слуша, шта је актуелно, који су то проблеми са којима се данас сусрећу житељи Русије, шта нам је то заједничко. На оваквим скуповима најчешће се говори о класицима који су светски познати, говоримо о прошлости, а мање смо се бавили савременим тренутком. Појмови - дуг, одговорност, време повезују и спајају најразличитије народе и културе, па смо се на овом семинару бавили и тим филозофским питањима. Важно нам је да одржавамо и продубљујемо све оне везе – језичке, културолошке и друге, које нас спајају”.

По завршетку Форума, одржан је састанак мреже наставника руског језика, на коме је усвојен план активности, усмерених на додатно повећање мотивације за учење руског језика, а наставницима је понуђена и сарадња на пројекту Департмана за руски језик и књижевност, чији је основни циљ популаризација овог словенског и светског језика, као и сродне, а ипак доста различите културе највеће земље на свету.

Форум руског језика изазвао је изузетну пажњу публике, као и локалних медија.